Algemene voorwaarden

Proefles

De eerste les is een proefles en bedraagt € 20,- van het totale cursusgeld. Wanneer u zich aanmeldt bent u verplicht om minimaal 24 uur vóór aanvang van de les te betalen. Als u besluit af te zien van de proefles, dan moet u Minerva Dog Training & Scentwork 24 uur van tevoren via een e-mail op de hoogte stellen. Als wij niet op de hoogte zijn gesteld van uw afwezigheid, zullen wij de proefles alsnog in rekening brengen en vervalt het recht om de proefles op een andere datum te volgen. De cursist mag maximaal twee keer voor de proefles afzeggen.

Cursuspakket

Het resterende cursusbedrag dient minimaal 24 uur vóór aanvang van de tweede les overgemaakt na besluit om het cursuspakket te vervolgen. Als u afziet van het volgen van de cursus, dient u dit minstens 48 uur vóór aanvang van de tweede les te laten weten. Anders brengen wij alsnog het gehele cursusbedrag in rekening. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. De cursist heeft het recht om tijdens het cursuspakket de training maximaal twee keer af te zeggen. Minerva Dog training & Scentwork dient hiervan van tevoren op de hoogte te zijn gesteld. Wanneer de cursist twee keer afwezig is geweest binnen het cursuspakket zonder Minerva Dog training & Scentwork op de hoogte te stellen, zal de cursist uitgeschreven worden van de cursus en vervalt het recht op restitutie van het cursusgeld.  

Privé Training

Het bedrag voor privé training dient minimaal 24 uur vóór aanvang van de training overgemaakt te worden. Anders zien wij ons genoodzaakt om de training af te zeggen. Wij bieden de optie om een privé les te verzetten naar een nader te bepalen datum en tijdstip wanneer de cursist wegens persoonlijke omstandigheden genoodzaakt is om af te zeggen. Als u besluit af te zien van de privé training, dan moet u Minerva Dog Training & Scentwork 24 uur van tevoren via een e-mail op de hoogte stellen. Als wij niet op de hoogte zijn gesteld, zullen wij de privé training alsnog in rekening brengen.

Afmelding

Afmelding dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar info@minervadogtraining.nl of Whatsapp naar telefoonnummer 06-14121505. Bij ontvangst van de afmelding sturen wij u een bericht dat wij uw afmelding hebben ontvangen. De afmelding is alleen geldig na bevestiging dat de afmelding in goede orde is ontvangen.

Afzegging van de les

Wij hebben altijd de mogelijkheid om de les af te zeggen wegens weer, persoonlijke omstandigheden of vakantie. Wij zullen in dat geval contact opnemen met de cursist en nadere afspraken maken over het inhalen van de les. Restitutie van het cursusgeld is in dit geval niet mogelijk. 

Weersomstandigheden waarbij niet getraind wordt: temperaturen van 30°C of hoger, winterse temperaturen van onder de 4°C en bij hevige sneeuw- of regenval.

Betaling

Details voor betaling zullen aan de cursist worden overhandigd d.m.v. een factuur. Ook is er de mogelijkheid om het cursusgeld over te maken via iDeal

Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico. Mocht er voor, tijdens of na de training eventuele schade bij u en uw hond ontstaan dan is Minerva Dog training & Scentwork niet verantwoordelijk. U bent zelf ten allen tijde verantwoordelijk. Minerva Dog training & Scentwork is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of wanneer er andere activiteiten door Minerva Dog training & Scentwork worden georganiseerd. De cursist dient ten allen tijde de instructies van de trainer op te volgen, zodat wij een zo veilig mogelijke situatie kunnen garanderen.

U dient een WA verzekering te hebben voor u en uw hond. Zonder WA verzekering kunt u niet bij Minerva Dog training & Scentwork trainen. Heeft u een WA verzekering? Dan adviseren wij om nogmaals goed te kijken of uw hond daadwerkelijk is meeverzekerd in de huidige WA verzekering. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. 

Minerva Dog training & Scentwork is niet aansprakelijk voor het uitblijven van de door de eigenaar gewenste resultaten. Bij het niet behalen van de, door de eigenaar gewenste, resultaten is geen restitutie van cursusgeld mogelijk.

Trainingsmaterialen

Wanneer er op locatie wordt getraind verwachten wij dat u de ontlasting van uw hond opruimt met een poepzakje om het terrein netjes te houden. 

Voor de training heeft u nodig: een +/- 2 meter lijn, een goed passend halsband of -tuig, een speeltje zonder piepgeluid en natuurlijk voertjes. Een bal als speeltje is niet toegestaan.

Er wordt bij ons niet getraind met een flexlijn. Het gebruik van slipkettingen, prikbanden, stroombanden of anti-blaf halsbanden zijn niet toegestaan. Intimidatie en geweld naar hond, andere mensen en trainer zijn niet toegestaan. Mocht één van hiervoor genoemde middelen gebruikt worden of één van deze handelingen worden uitgevoerd, dan heeft Minerva Dog training & Scentwork het recht om de training te beëindigen zonder restitutie van het cursusgeld.

Inentingen

Voor aanvang van de cursus willen wij het vaccinatieboekje zien. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, kunnen wij niet toelaten op de cursus. Elke hond dient de juiste inentingen te hebben ontvangen (inentingen zijn afhankelijk van leeftijd). Honden dienen ingeënt te zijn tegen hondenziekte, parvovirus, de ziekte van Weil, HCC en kennelhoest. Honden zijn welkom op de training wanneer de titer na vaccinatie hoog genoeg is. Gelieve deze bevestiging mee te nemen bij aanvang van de cursus.

Gezondheid van de hond

Als uw hond een besmettelijke ziekte heeft, waarschuwt u Minerva Dog training & Scentwork. Hieronder vallen o.a. oormijt, kennelhoest, giardia e.d. Mocht de besmettelijke ziekte na de hondentraining geconstateerd worden, dan willen wij dit ook graag van u horen. 

Wanneer een hond fysiek niet in orde is, zal er onderling overlegd worden over de trainingsmogelijkheden.

Voor privé trainingen geldt dat een hond in loopsheid welkom is om te trainen. Voor een groeples geldt dat de cursist met de desbetreffende trainer dient te overleggen alvorens hij/zij naar de training komt.

Geef een hond twee uur vooraf de training en een uur na de training geen eten. Dit heeft te maken met het voorkomen van maagtorsie. Een maagtorsie kan herkend worden aan onrustig gedrag, speekselen, benauwdheid, opzwelling buik en braakneigingen terwijl er niets uitkomt. Dit is levensbedreigend.

Privacy wetgeving en copyright

Alle gegevens die door cursisten worden verstrekt aan Minerva Dog training & Scentwork zijn uitsluitend bedoeld voor registratie doeleinden. Minerva Dog training & Scentwork mag deze gegevens niet openbaar maken en dient de privacy van de cursisten zo goed mogelijk te beschermen. 

Wij vragen van tevoren of er beeldmateriaal in de vorm van foto's of filmpjes van de hond op sociale media en/of website gepubliceerd mogen worden. Wij behouden hierbij het recht om het beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden. De optie is er voor de cursist om dit af te wijzen. Gemaakte foto's en filmpjes zullen geen cursist laten zien i.v.m. privacy tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de cursist. 

Heeft u liever dat een foto of filmpje verwijderd wordt van sociale media en/of website, dan kunt u dit gerust laten weten.

De digitale en schriftelijke materialen die wij aan cursisten verstrekken vallen onder Copyright van Minerva Dog training & Scentwork. Deze mogen niet zonder onze toestemming worden verstrekt aan anderen of openbaar worden gemaakt.

 

Als laatste willen wij u veel trainingsplezier toewensen bij Minerva Dog training & Scentwork!